این یه سوتی خوشگله تو اصفهان

الهی بچه رو ببین

هندوانه قرمز رسیییییییییید بدو بدو

فقط جهت اطلاع گفته بنده خدا

ماشین شاسی بلند تاحالا دیدی؟ندیدی؟ببین

لطفا توجه نمایید

خوشتون اومد نه خداییش حال كردین؟ بایی