پسرها نمی توانند:

1-با داشتن هیكلی ضایع تیشرت تنگ نپوشند و فیگور نگیرند!

2-از كلاس پنجم دبستان صورتشون رو سه تیغه نكنند و after shave نزند!

3-پس از یافتن اولین مو در پشت لب احساس مردانگی نكنند و به فكر ازدواج نیوفتند!

4-در مهمانی ها و محافل خانوادگی احساس بامزگی نكنند و چرت و پرت نگویند!

5-ادعای بامرامی و با معرفتی و با وفایی و غیره نكنند!

6-كت و شلوار صورتی با بلوز زرد نپوشند و كراوات قهوه ای نزنند!

7-احساس با غیرتی نكنند و راه به راه به آبجی كوچیكشون گیر ندهند!

8-از 9 سالگی پشت ماشین باباشون نشینند و پدر ماشین رو در نیارند!

9-چرت و پرت نگویند و از خودشون تعریف الكی نكنند!

10-پس از آشنا شدن با هر دختری به او نگویند تو اولین و آخرین عشق من بودی و خواهی بود!