اولا علامت سوال ها 6تاست پس نشمارید!

دوم می خواستم بگم سحر خانم مدیر محترم وبلاگ از هرچیز كه بدتون اومد پاكش نكنید بلكه بخونید وخودتون رو اصلاح كنید(صورت مسئله رو پاك نكنید)

سوم هركسی نمیتونه با سحر جون اینطوری صحبت كنه فقط من اجازه دارم!

چهارم خواستم مرام ومعرفت كه از یاد خیلی ها رفته رو گوشزد كنم

واینكه بعضی وقت ها خوبه كه فكر كنیم دیگه این لحظه ها بز نمیگرده

واین شعار معروف من
"این نیز بگذرد"

قول میدم ی بار داستانش رو براتون بنویسم

راستی تا یادم نرفته برد فوق العاده پرسپولیس رو تبریك میگم